Up To Date van 21 juli 2019

Up To Date van 21 juli 2019

juli 25, 2019 0

Radio Tequila fietst en sneukelt op zondag 4 augustus. Marc Van Den Broecke brengt meer tekst en uitleg over de 16de De Leerzewegels – en Jan Filliersroute. Radio Tequila organiseert al voor de 16de keer een sneukelfietstocht: op zondag 4 augustus wordt “de Leerzewegels en Jan Filliersroute” gereden. De vorige edities waren heel succesvol, en daarom is het aan te raden om in te schrijven op voorhand, liefst vόόr vrijdag 2 augustus. Dit jaar kan je weer kiezen tussen twee afstanden: ongeveer 25 km en ongeveer 45 km. Voor de korte route is de prijs 13,00 euro, voor de lange route 15,00 euro en kinderen minder dan 13 jaar fietsen al aan 8,00 euro. Dit jaar vertrekt de tocht bij een goede buur van radio Tequila: Tuinen Michaël, Bredestraat 71. Dan worden achtereenvolgens de stopplaatsen Agristo (Nazareth), de Koninklijke Tennisclub KDTC, Filliers en Foodbart bezocht. Op de lange route komt daar nog de nieuwe brouwplaats van Sint-Canarus bij in Gottem. Verder werken bakkerij Raes uit Kruishoutem mee, net als frituur ’t Buikske Vol uit Wortegem. Augustijn en Nescafe vervolledigen de rij. Honger en dorst zullen de fietsers dus zeker niet hebben. Bij aankomst krijgt elke fietser ook nog een portie frieten met een stukje vlees. Ook dit keer ondersteunt het Fonds Jan Filliers de sneukelfietstocht. Bij gevaarlijke oversteekplaatsen komen borden die door het FJF aangeboden worden. Radio Tequila schenkt achteraf ook een deel van de winst aan het Fonds Jan Filliers. Heb je fietspech, dan staat Thomas Cycles uit Astene klaar om te depanneren.

Starten kan tussen 10.00 u. en 14.00 u. Wie wil parkeren in de buurt kan dat op een weide in de Pachthofstraat.Inschrijven kan via www.radiotequila.be. Meer informatie kan je krijgen via marc@radiotequila.be.

Peter Bral en Filip Meheus kaarten een probleem aan. Het gaat over iets dat zich voordoet bij Philip Meheus in de Boswegel in Olsene. Philip moet 15000 euro betalen om aan te kunnen sluiten op de nieuwe riolering die werd aangelegd in de Houtstraat. Zijn huis is een eindje verwijderd van de nieuwe riolering en hij is verplicht aan te sluiten want een alternatieve oplossing kan blijkbaar niet! Al ruim een jaar en een half is men in onderhandeling met de gemeente om een alternatieve oplossing voor het probleem aan te kaarten maar we stuiten steeds op een onverbiddelijke njet vanuit de gemeentelijke instanties tegen alle logica. De aanleg van een eigen zuiveringsinstallatie zou behoorlijk kostenbesparend zijn en de ecologische voetafdruk zou op deze wijze geminimaliseerd worden. Navraag bij naburige gemeentes die ook met dergelijke probleemstellingen zitten leert ons evenwel dat er wel degelijk alternatieve oplossingen voorhanden zijn en de gemeente, zo zij bereid is, wel bij machtig is om uitzonderingen toe te staan. Zo wordt o.m. in Deinze, zonder enig probleem, een uitzondering toegepast voor personen die verder wonen dan 50 m. Ze zijn zelfs bereid om het zuiveringssysteem op eigen kosten te laten installeren. Dat er een regelgeving is en dat die gedragen moet worden door de gemeenschap, daar kunnen wij inkomen. Maar dat deze regelgeving “ietwat” verouderd is en totaal geen rekening houdt met de nieuwe technologieën, daar kunnen we niet in komen. Temeer deze technologieën veel milieuvriendelijker zijn en de ecologische voetafdruk veel kleiner is. Het argument van de gemeente dat de kosten voor de aanleg overschat zijn, daar hebben we onze twijfels. Waar ze ook geen rekening mee houden is dat niet alleen de aanleg van deze overbrugging in rekening moet gebracht worden maar ook het feit dat deze aanleg ongetwijfeld heel wat problemen met zich mee zal brengen(o.m. de pompinstallatie moet regelmatig vervangen worden en gezien de lange afstand: verstoppingsproblemen) en dat deze bijkomende kosten, die er ongetwijfeld ook zullen aankomen, ook in rekening zullen blijven gebracht worden van de eigenaar. Het is onbegrijpelijk dat, niet alleen Philip Meheus, maar ook vele andere burgers deze “kafkaiaanse” last moeten dragen terwijl er betere alternatieven, die perfect uitvoerbaar zijn, voorhanden zijn en veel, veel beter zijn voor het milieu en bovendien nog behoorlijk kostenbesparend zijn. Er wordt, naar mijn bescheiden mening door de gemeente te weinig gedacht en gehandeld naar de toekomst toe. Het zuiveringssysteem is vrij simpel aan te leggen en is esthetisch ook heel mooi, in het geval van Meheus zou het gaan om een vaste plantenborder van enkele m2. Hoe moet het verder. Peter Bral volgt dit dossier ook nauwlettend op. Peter is werkzaam bij het Milieufront Omer Wattez, ze volgen dit ook met grote belangstelling en hij ondersteunt dan ook ten volle het standpunt van Philip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × een =