Met Tequila naar de Tour 2019

Inschrijven kan tot en met 28 juni 2019. Inschrijving is definitief bij overschrijving van €69 per persoon op rekeningnummer: BE63 2900 3770 2608 van vzw Jongeren en Muziek, Deinze met vermelding:‘Tourfeest2019’