“Babyborrel in De Leerze moet kunnen”

“Babyborrel in De Leerze moet kunnen”

juli 28, 2018 Algemeen nieuws Uncategorized 0

STADSBESTUUR WIL VAN DOMEIN TOERISTISCH ANKERPUNT MAKEN

In 2008 kaartte Annie Mervillie het probleem van de zonevreemdheid van De Leerze al aan. Het domein ligt op landbouwgebied, maar via het principe van recreatief medegebruik zouden de gebouwen – waar ook Radio Tequila gevestigd zit – gemakkelijker gebruikt kunnen worden voor recreatieve doeleinden.

”De voorbije jaren hebben zich honderden gezinnen gevestigd in de wijk Oostkouter en deze is nog steeds in volle expansie”, zegt Annie, die zelf in de wijk woont. “Bij de uitwerking van de verkaveling is er veel aandacht besteed aan groene ruimtes, wandel- en fietspaden, maar er is ook vraag naar recreatieve en horecavoorzieningen in de buurt. De site De Leerze kan hier een oplossing bieden. In 1820 was hier de herberg De Leerze gevestigd en deze diende toen als rustplaats voor de wandelaars die van Petegem Dries naar de Machelse bossen trokken. Tot op heden wordt de site door Toerisme Oost-Vlaanderen erkend als een fietsstop in een recreatief netwerk. Men zou de vroegere functie van deze plaats kunnen herstellen, namelijk als een recreatief rustpunt binnen een toeristisch netwerk met inbegrip van de horeca-functie die daar vroeger meer dan een eeuw gevestigd was.”

Het college van burgemeester en schepenen heeft intussen een principeakkoord goedgekeurd om de zonevreemdheid aan te pakken. “De wetgeving is soepeler dan tien jaar geleden en het is nu de moment om de site planologisch aan te passen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Surfput Florizoone

“Deze aanpassing zou recreatieve mogelijkheden scheppen voor de talrijke bewoners van de verkavelingen rond de Oostkouter. Het zou eveneens als stapsteen kunnen gebruikt worden voor de verbinding met de bossen in de Zandvlooi in Kruishoutem. De site omvat drie gebouwen: een woningbouw met bijgebouw dat gebruikt kan worden als zaaltje voor horeca en feestjes en een derde gebouw dat momenteel gebruikt wordt als studio en lokalen door Radio Tequila. De Leerze moet een toeristisch ankerpunt worden in de streek, maar met respect voor de rust in de buurt. We zijn deze aanpassing ook van plan met de site van surfput Florizoone, die hier wat verderop ligt”, besluit burgemeester Vermeulen.

Anthony Statius in Het Laatste Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen + 9 =