01-07-2017 - BOTANIQUE/SPORTPALEIS KLAAGT BELANGENVERMENGING AAN BIJ TOEWIJZING CONCESSIE KONINKLIJK CIRCUS

Gisteren viel het arrest bij het Hof van Beroep in Brussel met betrekking tot de rechtszaak die Botanique/Sportpaleis hadden aangespannen tegen de Stad Brussel. Deze merkwaardige tandem van een gesubsidieerde en private organisatie had zich gezamenlijk ingeschreven in een oproep van de Stad Brussel voor een concessionaris van het Koninklijk Circus, een iconische concertzaal waarvan de Stad Brussel eigenaar is.
 
Het Koninklijk Circus werd de afgelopen 18 jaar deskundig uitgebaat door Botanique. De Stad zegde echter in 2015 zonder enige vorm van overleg de concessieovereenkomst met Botanique op en schoof die in eenzelfde beweging door naar de stedelijke vzw Brussels Expo, uitbater van de concertzalen Paleis 12 en La Madeleine. Naar aanleiding van deze ongeoorloofde toewijzing door de Stad Brussel stapte Botanique voor de eerste keer naar de rechter, werd vervolgens de toewijzingsbeslissing van de Stad Brussel door de Raad van State vernietigd en werd de Stad verplicht om een publieke oproep te lanceren en de concurrentie te laten spelen in de zoektocht naar een nieuwe uitbater van het Koninklijk Circus.
 
Deze oproep werd vervolgens gepubliceerd in volle vakantieperiode vorig jaar. Enkel Brussels Expo vzw en Botanique/Antwerps Sportpaleis hebben op de oproep ingeschreven.
 
Enkele maanden na de inschrijving besloot het schepencollege, in een zitting achter gesloten deuren, om de concessie van deze zaal toe te wijzen aan de eigen vzw Brussels Expo. Het college baseerde zich in haar beslissing op het juryrapport, waarbij de jurering werd uitgevoerd door ambtenaren van de afdeling ‘Grondregie’, werkzaam in het stadhuis en onder gezag en leiding van het college. Nog diezelfde avond werd de concessieovereenkomst getekend.
 
Voor Botanique/Sportpaleis was het intussen duidelijk dat de hele procedure niet conform de te verwachten transparantie en gelijke behandeling was verlopen. De organisaties besloten dan ook de manifeste zichtbare en onzichtbare belangenvermenging aan te klagen middels een kortgeding. Daar waar in eerste aanleg de vordering nog werd verworpen wegens ‘gebrek aan schijn van recht’, heeft gisteren het Hof van Beroep Botanique/Sportpaleis gelijk gegeven. In een zeer uitgebreid en gemotiveerd vonnis van 40 bladzijden wordt erg duidelijk geformuleerd dat de principes van gelijke behandeling, niet-discriminatie, mededinging en onpartijdigheid in deze concessie procedure met de voeten werden getreden. Dit betekent dat de vzw Brussels Expo het Koninklijk Circus niet mag uitbaten, minstens tot de zaak ten gronde is behandeld (wat ongeveer een jaar zal duren).
 
Botanique/Sportpaleis hebben bij deze uitspraak een dubbel gevoel. Enerzijds zijn ze verheugd dat hun onrechtvaardigheidsgevoel juridische erkenning krijgt en de ingeleide procedure een terechte manier is gebleken om deze verregaande belangenvermenging aan te klagen. Anderzijds beseffen ze natuurlijk ook dat hierdoor mogelijk organisatoren in de problemen komen omdat er toch een 30-tal concerten waren aangekondigd en in verkoop stonden. In tegenstelling tot wat de vzw Brussels Expo verkondigt, kan echter Botanique/Sportpaleis niet met de vinger gewezen worden. Zelfs in het arrest van het Hof van Beroep wordt duidelijk aangegeven door de rechter dat ‘de moeilijkheden die zullen ontstaan bij de schorsing van de concessieovereenkomst met Brussels Expo te wijten zijn aan de eigen fouten van de Stad Brussel’. Het mag duidelijk zijn dat de Stad Brussel, samen met vzw Brussels Expo, de enige verantwoordelijken zijn voor deze situatie die, zo blijkt uit het arrest, het gevolg is van hun eigen handelingen en  terecht werd aangeklaagd.  Aangezien de zaal nu voor langere tijd geen exploitant heeft, is het aan de eigenaar Stad Brussel om te beslissen hoe het nu verder moet. Rustig afwachten tot de behandeling ten gronde met het risico, gezien de sterke motivatie van de Beroepsrechter, dat dit vonnis zal worden bevestigd lijkt voor Botanique/Sportpaleis alvast niet de meest voor de hand liggende weg.  Het risico dat het Koninklijk Circus op die manier nog een langere tijd onuitgebaat zal blijven is immers zeer groot. Maar zoals wel vaker, zijn de wegen van de Stad Brussel ondoorgrondelijk.
 
Botanique/Sportpaleis vinden het uiteraard jammer dat deze situatie negatief afstraalt op de muziekindustrie, maar zijn er ook van overtuigd dat dit arrest op termijn positief zal uitdraaien voor diezelfde industrie. Zij houden zich alvast ter beschikking van de diverse organisatoren, die uiteraard ook hun klanten zijn, om waar gewenst mee naar oplossingen te zoeken.
 
Namens de samenwerking Botanique/Antwerps Sportpaleis
 
Jan Van Esbroeck[ Terug naar de homepage ...]


Listen to Radio Tequila

vtbKultuur Deinze

  
© Radio Tequila Deinze, 1997-2017 | Home | Advertise | Bookmark | Disclaimer | Stats | Contact